Kärleken är / Love is

 

Första delen av denna sidan är på svenska och andra delen på engelska. Efter att äntligen ha hittat Bibeln ”online”, så kunde jag göra en sida med mitt favoritstycke, både på svenska och engelska.

First part of this page is in Swedish and the second part in English. After finally have found the Bible online, I could put one of my favorite parts of it here, both in Swedish and English.

1 Korinthierbrevet 13

13:1
Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.
13:2
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
13:3
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
13:4
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
13:5
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill inte någon något ont.
13:6
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
13:7
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
13:8
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.
13:9
Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad.
13:10
Men när det fullkommliga kommer, skall det begränsade förgå.
13:11
När jag var barn, talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
13:12
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
13:13
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Corinthians 13

13:1
If I make use of the tongues of men and of angels, and have not love I am like sounding brass, or a loud-tongued bell.
13:2
And if I have a prophet’s power, and have knowledge of all secret things; and if I have all faith, by which mountains may be moved from their place, but have not love, I am nothing.
13:3
And if I give all my goods to the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, it is of no profit to me.
13:4
Love is never tired of waiting; love is kind; love has no envy; love has no high opinion of itself, love has no pride;
13:5
Love’s ways are ever fair, it takes no thought for itself; it is not quickly made angry, it takes no account of evil;
13:6
It takes no pleasure in wrongdoing, but has joy in what is true;
13:7
Love has the power of undergoing all things, having faith in all things, hoping all things.
13:8
Though the prophet’s word may come to an end, tongues come to nothing, and knowledge have no more value, love has no end.
13:9
For our knowledge is only in part, and the prophet’s word gives only a part of what is true:
13:10
But when that which is complete is come, then that which is in part will be no longer necessary.
13:11
When I was a child, I made use of a child’s language, I had a child’s feelings and a child’s thoughts: now that I am a man, I have put away the things of a child.
13:12
For now we see things in a glass, darkly; but then face to face: now my knowledge is in part; then it will be complete, even as God’s knowledge of me.
13:13
But now we still have faith, hope, love, these three; and the greatest of these is love.